Bæredygtighed

Bæredygtig produktion og grøn innovation hos Dan-Grit A/S

Vi er dybt engageret i at reducere vores miljømæssige fodspor. Vores produktion er drevet af moderne, effektive anlæg, der er omhyggeligt designet til at minimere påvirkningen på miljøet. Vi har investeret i avanceret teknologi, der ikke kun sikrer produktkvalitet, men også prioriterer energibesparelse. Som et resultat har vi opnået de laveste Environmental Product Declaration (EPD) eller GWP-tal (Global Warming Potential) på det danske markedet inden for mørtelproduktion.

Vi stræber konstant efter at optimere, udvikle og producere mere miljøvenlige produkter og tjenester. Vores fokus på grøn innovation har ført til brugen af cirkulær emballage. Ved at levere størstedelen af vores produkter i siloer eliminerer vi behovet for overskydende emballage, som ofte er en ulempe ved big-bags og sække. Dette ikke blot reducerer affald, men fremmer også principperne om cirkulær økonomi, at genbruge materialer og minimere miljøbelastningen.

Cirkulært silosystem med fokus på mindre emballagespild

Vores grønne tiltag ses blandt andet i vores silo(gen)brug. Vi bruger siloer, som er købt brugt og giver dem nyt og forlænget liv. Når du som kunde benytter dig af vores siloer, sørger vi for at hente dem og fylde dem op igen, så der opstår en cirkulær, grøn proces. Som en del af en større strategi for affaldssortering, som også indbefatter vores big-bags og sække. Her har vi fokus på at minimere vores emballagespild så meget som muligt både i forhold til fremstilling og genbrug af emballage.

Vi er stolte af vores innovative tilgang til emballage. Når vi leverer vores materialer i siloer, ikke kun reducerer vi unødvendig emballage, men vi fremmer også principperne om cirkulær emballage og genbrug generelt.

Vores tætte samarbejdspartner og leverandør af sand braklægger større jordarealer

Vi er stolte over at have en trofast råstofleverandør af sand (DG Specialsand ApS), der har valgt at tage et skridt mod bæredygtighed ved at braklægge større jordarealer.

Vores samarbejdspartner har forpligtet sig til at bevare og beskytte naturlige områder, der er essentielle for vores økosystemer og biodiversitet. Ved at braklægge disse arealer hjælper de med at bevare vigtige levesteder for dyreliv og fremme genopretning af økosystemer.

Under udvinding Reetablering efter udvinding (Bestræbelse)

Reetablering af indvindingsområder

Som en materialeproducent, der er afhængig af naturens råstoffer i vores produktionsproces, erkender vi vigtigheden af at minimere vores indvirkning på de områder, hvor sand og grus udvindes. Hos Dan-Grit A/S er vi forpligtede til at føre en ansvarlig virksomhedspraksis, der ikke blot begrænser miljøpåvirkningen, men også aktivt bidrager til bevarelse af vores økosystemer.

Vi mener, at det er vores ansvar at sikre, at de områder, vi udvinder fra, ikke kun forbliver intakte, men også får mulighed for at komme sig og opretholde en sund biodiversitet. Derfor er vores fokus på at reetablere og genoprette naturområder, der er blevet påvirket af vores aktiviteter

Andre emner om grøn udvikling

Vi har også andre spændende emner indenfor grøn udvikling du kan læse.