FN's verdensmål

Fokus på FN's verdensmål

Hos Dan-Grit A/S inddrager vi FN’s verdensmål i vores fokus på den grønne omstilling. Det indebærer for os altid at tage højde for de mål, hvor vi ved, vi kan være med til at gøre en forskel, og helt konkret skal det vise sig i alle led i virksomheden.

Verdensmål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur
Vi bidrager til det 9. mål ved at investere i moderne og effektive produktionsanlæg. Vores faciliteter er designet med omhu for at minimere miljøpåvirkningen og prioritere energieffektivitet. Gennem vores morderne teknologi og produktion sikrer vi ikke kun produktkvalitet, men også en reduktion af vores miljømæssige fodspor.

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion
Dan-Grit A/S stræber konstant efter at optimere og udvikle vores produkter og tjenester for at opfylde Verdensmål 12. Vi har investeret i grøn innovation, herunder cirkulært brug af vores siloer, der reducerer affald og styrker principperne om genbrug. Ved at levere produkter i siloer eliminerer vi overskydende emballage og fremmer en mere bæredygtig forsyningskæde.

Verdensmål 13: Klimaindsats
Vores fokus på energibesparelse og anvendelse af avanceret teknologi har resulteret i det nok laveste Environmental Product Declaration (EPD) og Global Warming Potential (GWP) tal inden for mørtelproduktion i Danmark. Det er noget, vi stæber efter at vedligeholde og opretholde.

Hos Dan-Grit A/S ved vi, at det er vores kollektive ansvar at bidrage til en bæredygtig fremtid. Gennem vedvarende innovation og målrettet handling stræber vi efter at opfylde FN’s Verdensmål og inspirere andre til at gøre det samme. Har du spørgsmål vedrørende vores tiltag om en grøn udvikling, svarer vi gerne på dem.

Vi bruger B-paller (EUR) med stolthed

Verdensmål 12.4-5: Ansvarligt forbrug og produktion
Genbrug af paller bidrage til at mindske affaldsmængderne og fremme en cirkulær økonomi. Ved at reparere og genbruge paller reduceres behovet for nye ressourcer og minimeres miljøpåvirkningen fra produktion og affaldshåndtering.

Verdensmål 15.2: Bevare skovene og fremme deres bæredygtige forvaltning
Dan-Grit A/S stræber efter brugen af B-paller, også kendt som EUR-paller eller genbrugte paller, og spiller en rolle for at opfylde og bidrage til en bæredygtig produktion og forbrugsmønstre på flere måder. Genbrug af paller modvirker til behovet for at fælde flere træer.

Andre emner om grøn udvikling

Vi har også andre spændende emner indenfor grøn udvikling du kan læse.