Kampagnen De 10 Bud er blevet til i et tæt samarbejde mellem Dansk Byggeri – Murersektionen, Københavns Murerlaug og Danske Tegl. De 10 Bud er en huskeliste over de ti vigtigste ting, der skal tages med i processen, når der opføres muret byggeri – for at undgå omkostningskrævende fejl. Arkitekter, bygherrer, ingeniører og murere kan bruge listen til at hjælpe hinanden med at undgå fejl og mangler.  – og så vi kan sikre smukt murværk i generationer.

Find meget mere spændende video- og billedmateriale på De10Buds hjemmeside:

Gå til hjemmeside De 10 Bud

Projektet skal være klart og entydigt og indeholde alle løsninger, herunder valgte materialer, sålbænke, skorstene, placering af dilatationsfuger, murværkskonsoller, forbandt og sammenbygning med andre dele af bygværket.

Murværket skal tilpasses bygværkets udformning og udtryk. Husk at gennemtænke, hvad murværket skal kunne modstå. For eksempel kan bygværk uden tagudhæng eller murværk i terræn stille andre krav til detaljer, materialer og udførsel. Tænk dit bygværk igennem og vær bevidst om, hvordan murværket eksponeres i bygværket

Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver plads til samspil mellem alle håndværkere. For lidt tid er den største kilde til fejl.

Vær præcis om, hvordan murværket skal afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, ujævnheder og fuger. Forklar, at det færdige resultat, som tommelfingerregel, skal bedømmes på afstand. Overvej, at dokumentere dit arbejde.

Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder. 

Husk at sikre, at sten og mørtel passer sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte mursten og mørtel har forskellige egenskaber. 

Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført murværk skal altid afdækkes mod nedbør og sikres mod frost i de kolde måneder. Det samme gælder materialer, herunder sten, der ikke er murede endnu.

Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med rent vand eller børste. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler afsyring.

Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt og lede fugten ud af murværket.