Dan-Grit A/S er en del af NBS Nordic

Dan-Grit A/S er en del af NBS Nordic.
Dét betyder, at du på NBS Nordics platform
har mulighed for at finde vores produkter.
NBS Nordic er en gratis online
specifikationsplatform, hvor rådgivere
har mulighed for, ved hjælp at ét klik, at
trække vores produkter direkte ind i deres
projektbeskrivelse. På NBS Nordic kan
du finde detaljerede beskrivelse af vores
produkter.


Se mere på NBS Nordic her:

Andet spændende fra vidensdeling